Pārlekt uz galveno saturu

Dekanāts

Dekāns                                                                         
Dr.med.vet. Kaspars Kovaļenko
Tālrunis: 63024662, 29344433
E-pasts: kaspars.kovalenko@lbtu.lv
Telpa: A 203

Prodekāne
Lelde Tītmane
Tālrunis: 63024662
E-pasts: lelde.titmane@lbtu.lv
Telpa: A 203

Dekāna vietnieks saimniecības jautājumos
Juris Šenbergs
E-pasts: juris.senbergs@lbtu.lv
Telpa: A216

Galvenā speciāliste
Māra Roga
Tālrunis: 63024662
E-pasts: vmfdek@lbtu.lv
Telpa: A 203

Lietvede darbam ar ārvalstu studentiem
Annija Gavare
Tālrunis: 63024662
E-pasts: vmfdek@lbtu.lv
Telpa: A 203

Lietvede
Inta Romanova                                
E-pasts: inta.romanova@lbtu.lv
Telpa: VMF Informācijas centrs

Lietvede
Līga Kriķīte
E-pasts: liga.krikite@lbtu.lv
Telpa: VMF Informācijas centrs