Pārlekt uz galveno saturu

Publikāciju saraksts

Veterinārmedicīnas fakultāte ir bāze daudzu nozīmīgu pētījumu veikšanai gan veterinārmedicīnas nozarē, gan citās zinātnes nozarēs.

Valsts finansējums Veterinārmedicīnas fakultātē kopā pieejams 10 doktorantūras studentiem. Papildus no Latvijas Zinātnes padomes, Zemkopības ministrijas līdzekļiem, Izglītības un zinātnes ministrijas līdzekļiem un Eiropas fondiem (ERAF un ESF) tiek piesaistīti līdzekļi gan pētījumu veikšanai, gan mācību un zinātnes infrastruktūras uzlabošanai. VMF veiktie lietišķie un fundamentālie pētījumi galvenokārt ir Veterinārmedicīnas zinātnes nozares apakšnozarēs (Morfoloģija, Fizioloģija, Patoloģija, Veterinārā farmakoloģija un toksikoloģija, Iekšķīgās slimības, Parazitoloģija, Infekcijas slimības un mikrobioloģija, Ķirurģija, Dzemdniecība un ginekoloģija, Pārtikas higiēna). Materiāltehniskā bāze veidota ar mērķi nodrošināt veterinārmedicīnas studijas un pētniecību. Pēdējos gados īstenots ERAF projekts zinātnsikās un mācību infrastruktūras pilnveidošanai, kura ietvaros uzbūvēts Veterinārās klīnikas korpuss, Veterinārmedicīnas fakultātes Patoloģijas centra korpuss, veikts telpu remonts, iegādāta aparatūra moderna zinātniskā un studiju procesa nodrošināšanai.

 

Books

Publikācijas pēc 2005. gada (2005 - 2017).

Publikāciju saraksts līdz 2006. gadam:

2001.-2005. gads

Matise, I., Cornick, N.A., Booher, S.L., Samuel, J.E., Bosworth, B.T. & Moon, H.W. 2001. Intervention with Shiga toxin (Stx) antibody after infection by Stx-producing Escherichia coli. Journal of Infectious Diseases, 183, 2, 347-350.
Bhardwaj, S., Roy, H., Gruchala, M., Viita, H., Kholova, I., Kokina, I., Achen, M.G., Stacker, S.A., Hedman, M., Alitalo, K. & Ylä-Herttuala, S. 2003. Angiogenic Responses of Vascular Endothelial Growth Factors in Periadventitial Tissue. Human Gene Therapy, 14, 15, 1451-1462.
Matise, I., Cornick, N.A., Samuel, J.E. & Moon, H.W. 2003. Binding of Shiga toxin 2e to porcine erythrocytes in vivo and in vitro. Infection and immunity, 71, 9, 5194-5201.
Gruchała, M., Bhardwaj, S., Pajusola, K., Roy, H., Rissanen, T.T., Kokina, I., Kholová, I., Markkanen, J.E., Rutanen, J., Heikura, T., Alitalo, K., Büeler, H. & Ylä-Herttuala, S. 2004. Gene transfer into rabbit arteries with adeno-associated virus and adenovirus vectors. Journal of Gene Medicine, 6, 5, 545-554.
Nielsen, C., Sutton, D.A., Matise, I., Kirchhof, N. & Libal, M.C. 2005. Isolation of Cokeromyces recurvatus, initially misidentified as Coccidioides immitis, from peritoneal fluid in a cat with jejunal perforation. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation,17, 4, 372-378. 
Valdmann, H., Andersone-Lilley, Z., Koppa, O., Ozolins, J. & Bagrade, G. 2005. Winter diets of wolf Canis lupus and lynx Lynx lynx in Estonia and Latvia. Acta Theriologica, 50, 4, 521-527.

1991.-2000. gads

Matise, I., Sirinarumitr, T., Bosworth, B.T. & Moon, H.W. 2000. Vascular Ultrastructure and DNA Fragmentation in Swine Infected with Shiga Toxin-Producing Escherichia coli. Veterinary pathology, 37, 4, 318-327.
Cornick, N.A., Matise, I., Samuel, J.E., Bosworth, B.T. & Moon, H.W. 2000. Shiga toxin-producing Escherichia coli infection: Temporal and quantitative relationships among colonization, toxin production, and systemic disease. Journal of Infectious Diseases, 181, 1, 242-251. 
Rimeicans, J., Grapmanis, V., Ellere, A. & Liepins, E. 1999. Veterinary service and animal health situation in Latvia (1990-1996). Acta veterinaria Scandinavica.Supplementum, 91, 41-44.
Rydell, J. & Petersons, G. 1998. The diet of the Noctule bat Nyctalus noctula in Latvia. Zeitschrift fur Saugetierkunde, 63, 2, 79-83.

Līdz 1990. gadam

Birgele, E.L. 1984. Criteria for evaluation of acid-neutralizing function of the antral segment of the stomach. Klinicheskaya Meditsina, 62, 5, 36-39.
Birgele, E.L. 1982. The morphological basis of the stomach acid-forming function in normal and pathology. Fiziologicheskii Zhurnal SSSR Imeni I.M.Sechenova, 68, 5, 673-681.
Birgele, E.L. & Linars, J.J. 1978. Gastric secretion in rats in conditions of continuous histamine administration, Fiziologicheskii Zhurnal SSSR Imeni I.M.Sechenova, 64, 9, 1314-1320.
Birgele, E.L., Rancans, V.V. & Kalnins andLinars, A.E.J.J. 1976. Atropine test for estimating the type of gastric acid secretion (Russian). Fiziologicheskii Zhurnal SSSR Imeni I.M.Sechenova, 62, 4, 603-608.
Birgele, E.L., Rantsan, V.V., Kalnyn, A.E. & Linar, E.I. 1976. The effect of atropine on acid formation in the stomach. Fiziologicheskii zhurnal SSSR imeni I.M.Sechenova, 62, 4, 603-608.
Leia, I.I., Birgele, E.L. & Linar, E.I. 1984. Normal stomach acid formation based on data on intragastric pH measurements. Terapevticheskii arkhiv, 56, 2, 40-42.