Pārlekt uz galveno saturu

Pārtikas un vides higiēnas institūts

Institute of Food and Environmental Hygiene

Institut für Lebensmittel und Umwelthygiene

Институт гигиены пищевых продуктов и окружающей среды

PVHI

 Pārtikas un vides higiēnas institūta mācībspēki un darbinieki

No kreisās puses pirmajā rindā: asoc. profesors Kaspars Kovaļenko, asoc. prof. Dace Keidāne, prof. Anda Valdovska, asoc. prof. Margarita Terentjeva; 

Otrajā rindā: vieslektore Ance Kozulāne, vieslektore Alīna Visocka, vieslektore Lelde Tītmane, lektors Ivars Lūsis;

Trešajā rindā: vieslektore Anna Krūklīte, vieslektore Anna Pierhuroviča, lektors Agris Zirnītis, vecākā laborante Kristīne Ganola;

Ceturtajā rindā: vecākā laborante Kristīne Zemīte-Peškina, vecākā laborante Inga Dzalbe, sanitāre-apkopēja Marita Ādamsone, vecākā laborante Vineta Aniņa.

Fotografēšanā nepiedalījās: profesors Aivars Bērziņš, docente Ruta Medne, vieslektore Inga Birne, vieslektore Alīna Derbakova, vieslektore Daiga Gāliņa, vieslektors Nikolajs Oborins un vieslektore Kristīne Liepa.