Pārlekt uz galveno saturu

Dzīvnieku izmantošana zinātniskiem mērķiem

Saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likumu un Ministru kabineta 2013. gada 22. janvāra noteikumiem "Par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību" 2015. gada 30. martā LBTU ar Rektores rīkojumu Nr. 4.3.-13/29 Latvijas Lauksaimniecības universitātē tika izveidota LBTU dzīvnieku labturības un aizsardzības ētikas padome.

Sastāvs no 2021. gada:

  1. LBTU VMF Preklīniskā institūta viesdocente Astra Ārne
  2. LBTU VMF Pārtikas un vides higiēnas institūta docente Ruta Medne
  3. LBTU LF Dzīvnieku zinātņu institūts prof. Daina Kairiša
  4. LBTU LF Dzīvnieku zinātņu institūts prof. Daina Jonkus
  5. LBTU VMF Klīniskā institūta lektore, LBTU Veterinārās klīnikas veterinārārste Kristīne Drevinska

Ir izstrādāts un ar rektores rīkojumu Nr. 4.3.-13/32 2015. gada 16.aprīlī arī apstiprināts nolikums (pievienotais dokuments), kas nosaka, ka padome ir konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir sniegt konsultācijas izmēģinājumu dzīvnieku audzētājiem, piegādātājiem un lietotājiem dzīvnieku labturības un aizsardzības jomā, kā arī veikt izmēģinājumu projektu izvērtēšanu, pirms tā iesniegšanas PVD.

Viens no padomes uzdevumiem ir pārzināt LBTU īstenotos pētījumus, kuros tiek izmantoti dzīvnieki. Tāpēc padomes locekļi ir izstrādājuši iesnieguma paraugu (pievienotais dokuments), kurš palīdzēs pārzināt ar dzīvniekiem saistītos pētījumus LBTU un palīdzēs sniegt konsultācijas. Ja rodas jautājumi un ir nepieciešama konsultācija, var vērsties pie padomes locekļiem vai rakstīt uz dzlaep@lbtu.lv