Pārlekt uz galveno saturu

Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) un diplomdarbu izstrāde

Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzi (KEGA) veterinārmedicīnas studiju programmas studenti izstrādā Mācību metodiskās komisijas apstiprinātajos studiju kursos . KEGA mērķis ir:

  1. sistematizēt, paplašināt un nostiprināt studenta zināšanas un prasmi, tās pielietot veterinārmedicīnas izpētē;
  2. apgūt un izkopt praktiskās un pētnieciskās iemaņas attiecīgajā veterinārmedicīnas jomā;
  3. veicināt praktiska un zinātniska darba rakstīšanas un prezentēšanas iemaņu un veterinārmedicīnas pētīšanas metodikas apguvi (literatūras atlasi, analīzi, kritisku izvērtēšanu, materiāla izmeklēšanu, rezultātu interpretāciju u.c.);
  4. apgūt zinātniska rakstu darba struktūras un bibliogrāfisko norāžu veidošanas principus.