Pārlekt uz galveno saturu

Klīniskais institūts

 

Klīniskā institūta kolektīvs 2019.  gadā

Attēlā pirmajā rindā vieslekt. A. Freiberga, asoc. prof. L. Liepa, vieslekt. O. Ponomarjova, doc. I. Šematoviča, Klīniskā institūta direktore doc. A. Mālniece, prof. V. Antāne. Otrajā rindā vieslekt. A. Kozulāne, vieslekt. E. Kaņka, vieslekt. E. Eihvalde, vieslekt. M. Mangale, vieslekt.  J. Plaksina, vieslekt. L. Aveniņa, vieslekt. J. Vanaga, laborante-sanitāre K. Bierande. Trešajā rindā vieslekt. L. Voiko, vieslekt. K. Drevinska, vec. laborante D. Rudēvica, vieslekt. S. Skuja, vieslekt. D. Laizane, vec. laborante U. Ģēģere, vec. laborante D. Meija, vec. laborante M. Behmane. Ceturtajā rindā prof. I. Dūrītis, vieslekt. N. Laizans, asoc. prof. Emeritus A. Auzāns, viesdoc. A. Vekšins, doc. O. Kozinda.

Fotografēšanā nepiedalījās: Asoc. prof. A. Ilgašs;  Asoc. prof. L. Kovaļčuka; vieslektore A. Vanaga;  vec. laborante A. Miķelēna;  laborants-sanitārs A. Epners;  laborants-sanitārs A. Galviņš;  laborante-sanitāre Z. Merkliņa.