Pārlekt uz galveno saturu

Preklīniskais institūts

Preklīniskais institūts

Institūts dibināts 2000. gadā apvienojot Anatomijas un Fizioloģijas katedras. Šāda reorganizācija tika veikta pirms VMF studiju programmu akreditācijas 2001. gada martā.
Kopš  2014. gada institūta direktore, profesore Dr.med.vet. Aija Ilgaža. 

Preklīniskā institūta mācībspēki un darbinieki

Pirmā rinda no kreisās: vieslektore Sintija Jonova, profesors Arnis Mugurēvičs, profesore Aija Ilgaža, docente Inga Pigiņka-Vjačeslavova

Otrā rinda no kreisās: vieslektore Anete Freiberga, vieslektore Jana Saulīte, asociētā profesore Lauma Mancēviča, vieslektore Irita Cirīte, vieslektore Linda Gatiņa

Trešā rinda no kreisās: viesdocente Inese Cera, viesdocents Oskars Keišs, vecākā laborante Anna Rubene, asociētais profesors Gunārs Pētersons, patoloģijas tehniķe Laura Koteļeņeca, vieslektore Dace Stankeviča

Ceturtā rinda no kreisās: vecākā laborante Dangola Švāne, vecākā laborante Aija Fridberga, vieslektore Silva Grīnblate, vecākā laborante Olga Čeļukanova

Fotografēšanā nepiedalījās: asociētā profesore Dace Bērziņa, vieslektore, Astra Ārne, vieslektore Gita Ozola, vieslektore Alma Plivča, vieslektore Alīna Derbakova, vieslektore Laura Deņisova, patoloģijas tehniķe un vieslektore Agate Cīrule, pētniece Evija Liepiņa, viedocente Inese Bērziņa