Pārlekt uz galveno saturu

Zinātne un inovācijas

Veterinārmedicīnas fakultāte ir bāze daudzu nozīmīgu pētījumu veikšanai gan veterinārmedicīnas nozarē, gan citās zinātnes nozarēs.

Valsts finansējums Veterinārmedicīnas fakultātē kopā pieejams 10 doktorantūras studentiem. Papildus no Latvijas Zinātnes padomes, Zemkopības ministrijas līdzekļiem, Izglītības un zinātnes ministrijas līdzekļiem un Eiropas fondiem (ERAF un ESF) tiek piesaistīti līdzekļi gan pētījumu veikšanai, gan mācību un zinātnes infrastruktūras uzlabošanai. VMF veiktie lietišķie un fundamentālie pētījumi galvenokārt ir Veterinārmedicīnas zinātnes nozares apakšnozarēs (Morfoloģija, Fizioloģija, Patoloģija, Veterinārā farmakoloģija un toksikoloģija, Iekšķīgās slimības, Parazitoloģija, Infekcijas slimības un mikrobioloģija, Ķirurģija, Dzemdniecība un ginekoloģija, Pārtikas higiēna). Materiāltehniskā bāze veidota ar mērķi nodrošināt veterinārmedicīnas studijas un pētniecību. Pēdējos gados īstenots ERAF projekts zinātnsikās un mācību infrastruktūras pilnveidošanai, kura ietvaros uzbūvēts Veterinārās klīnikas korpuss, Veterinārmedicīnas fakultātes Patoloģijas centra korpuss, veikts telpu remonts, iegādāta aparatūra moderna zinātniskā un studiju procesa nodrošināšanai.