Pārlekt uz galveno saturu

Nodarbību grafiki

Nodarbību saraksti pieejami šeit!

Visas aktuālās izmaiņas nodarbību sarakstos tiek attēlotas automātiski. Studējošie aicināti sarakstiem sekot līdzi visa semestra garumā, jo sistēmā var parādīties dažādi aktuālie paziņojumi. 

Rudens semestris sākas ar pāra (trīsdesmit sesto gada) nedēļu.

Mācībspēkiem ieplānotie nodarbību saraksti pieejami personīgajā LBTU IS kontā. Ja sarakstā telpai nav norādīta adrese, tā atrodas Jūsu fakultātes ēkā.

2024./2025. studiju gada iedalījums

reģistrācijas periods – 2 nedēļas (19.08.2024. – 30.08.2024.)

stipendiju komisijas sēde – 10.09.2024.

rudens semestris*         

studijas – 16 nedēļas (02.09.2024. – 22.12.2024.)

individuālās studijas un pārbaudījumi** – 4 nedēļas (02.01.2025. – 24.01.2025.)

brīvlaiks – 1 nedēļa (27.01.2025. – 02.02.2025.)

konkurss uz valsts finansētajām studiju vietām – 29.01.2025.    

pavasara semestris*   

studijas – 16 nedēļas (03.02.2025. – 23.05.2025.)

stipendiju komisijas sēde – 12.02.2025.

individuālās studijas un pārbaudījumi** – 4 nedēļas (26.05.2025. – 20.06.2025.)

konkurss uz valsts finansētajām studiju vietām – 30.06.2025.    

brīvlaiks saskaņā ar studiju plānu

* -studiju, individuālo studiju un pārbaudījumu periodu un brīvlaiku organizācija notiek atbilstoši studiju plānam līdz konkursam uz valsts finansētajām studiju vietām.

** - atšķirības individuālo studiju un pārbaudījumu perioda organizācijā:

  • studiju programmās, kurās ir moduļi, individuālo studiju un pārbaudījumu periods tiek organizēts saskaņā ar modulāro studiju plānu.

  • kontaktstundu norises un pārbaudījumu kārtošanas periods (sesija) nepilna laika studējošiem tiek organizēts saskaņā ar studiju plānu.

Reģistrēšanās studijām

Katra studiju gada sākumā visiem studentiem (izņemot jaunuzņemtos studentus) jāreģistrējas studiju semestrim.  Reģistrēšanās studiju semestrim notiek elektroniski LBTU Informatīvajā sistēmā, izmantojot lietotāja vārdu un paroli (lietotājkontu saņemt vai atjaunot paroli var Jelgavas pils 112. telpā), vai klātienē savas fakultātes dekanātā.

Reģistrēšanās jāveic reģistrācijas periodā saskaņā ar studiju gada iedalījumu. Ja visas akadēmiskās saistības ir nokārtotas, reģistrēties var LBTU Informatīvajā sistēmā, bet, ja ir akadēmiskie parādi, reģistrēties var tikai savas fakultātes dekanātā, rakstot iesniegumu dekānam. Šos studējošos ar dekāna atļauju semestrim reģistrē lietvedis.

Reģistrācija studiju kursiem

 LBTU Informatīvajā sistēmā reģistrējies jaunajam studiju semestrim un reģistrējies arī studiju kursiem, kurus šajā semestrī apgūsi. Uz obligātajiem studiju kursiem reģistrācija notiks automātiski, ieejot sadaļā „Reģistrācija kursiem”. Uz ierobežotās izvēles kursiem jāreģistrējas pašam (atverot attiecīgās sadaļas studiju kursus). Uz brīvās izvēles studiju kursiem Tevi piereģistrēs dekanāta lietvede.

Pieteikšanās brīvās izvēles kursiem

LBTU katru studiju gadu februāra mēnesī pilna laika pamatstudiju studentiem organizē pieteikšanos brīvās izvēles kursiem nākamajam studiju gadam. Šī pieteikšanās ir domāta, lai uzzinātu, kuros brīvās izvēles studiju kursos plānot nodarbības.

Pieteikšanās notiek LBTU Informatīvajā sistēmā, izmantojot savu lietotājkontu.

Pieteikšanās laikā iespējams sekot līdzi savai izvēlei un vajadzības gadījumā to mainīt, jo, ja piedāvātajos studiju kursos būs pieteikušies mazāk par minimālo nodarbību plānošanai nepieciešamo studentu skaitu, nodarbības tajā studiju kursā netiks plānotas!

Atceries, ja būsi pieteicies uz brīvās izvēles kursu un tajā tiks plānotas nodarbības, tad Tev tas kurss kļūst obligāts!