Pārlekt uz galveno saturu

Izsludināts konkurss veterinārmedicīnas zinātniekiem

Attēla autors: No LLU arhīva

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) izsludina pretendentu konkursu Ludviga Kundziņa vārdiskai balvai veterinārmedicīnā, kas veltīta L. Kundziņa 165 gadu atcerei. Pieteikšanās konkursam norisināsies līdz 6. aprīlim.

Konkursā var piedalīties Latvijas un ārvalstu zinātnieki, kuru pētījumi ir būtiski sekmējuši veterinārmedicīnas zinātnes nozares attīstību Latvijā. Balva tiks piešķirta vienam no zinātniekiem, no autora kolektīva – vadošajam autoram. Konkursa uzvarētājs saņems diplomu prēmiju profesora mēnešalgas apmērā.

Kandidātus LLU Ludviga Kundziņa vārdiskas balvas pretendentu konkursam var izvirzīt LLU fakultāšu un institūtu domes, LLMZA locekļi, kā arī zinātnisko iestāžu padomes.

Konkursa balvu pretendentiem līdz 6. aprīlim jāiesniedz pieteikums LLU Zinātnes un projektu attīstības centrā (Jelgavas pils, 189. telpā), pievienojot LLU fakultāšu un institūtu domes, LLMZA locekļu, zinātnisko iestāžu padomes ieteikumu, kurā dots īss iesniegtā darba vērtējums un zinātnieka raksturojums, konkursa darbu vai tā kopsavilkumu, darba anotāciju un autora dzīves un darba gājumu (Curriculum vitae). Jautājumu gadījumā lūgums sazināties pa tālruni: 63005685

Ludvigs Kundziņš (1855-1940) bija Latvijas veterinārās morfologu un embriologu skolas izveidotājs, dzimis Sipeles pagasta Jelgavas apriņķa Kundziņu mājās. L. Kundziņš studējis Tērbatas Veterinārajā institūtā (TVI), ko absolvējis 1881. gadā. Jau studiju laikā viņš pievērsies zinātniskajam darbam, un 1882. gadā ieguvis veterinārmedicīnas zinātņu grādu. No 1893. gada līdz 1914. gadam L. Kundziņš bija Tērbatas Veterinārā institūta profesors un direktors (1905-1914), bet pēc atgriešanās Latvijā bija Latvijas Universitātes profesors (1920 -1938) un Veterinārmedicīnas fakultātes dekāns (1922-1924). Profesora L. Kundziņa iesāktais darbs un iecere izveidot anatomijas muzeju fakultātē ir īstenota - te eksponēti ne tikai mājdzīvnieku, bet arī Latvijas savvaļas dzīvnieku skeleti. To klāsts ik gadu tiek papildināts. Jaunu eksponātu sagatavošanā piedalās 1. un 2. kursa LLU Veterinārmedicīnas fakultātes studenti anatomijas docētāju vadībā.

Konkursa nolikums

Pievienots 03/02/2020