Pārlekt uz galveno saturu

Studiju kursi

Attēla autors: No LLU arhīva

Institūtā apgūstamie studiju kursi un to mācībspēki:

Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I, II. VMF 1. un 2. kurss - A. Plivča, V. Plivča, I.Cera.                                          

Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I, II, III. VMF 1. un 2. kurss - G. Pētersons, A. Ārne, A. Plivča, V. Plivča         .                      

Dzīvnieku patologanatomiskās sekcijas. VMF 4. kurss - L. Geine-Romanova, K. Liepa, L. Valkovska, L. Deņisova, D. Stankeviča.                   

Fizioloģija I, II. VMF 2. kurss - S. Jonova, A. Ilgaža, J. Kondratjeva, K. Agarska, A. D. Balodis.                                                           

Latīņu valoda I, II. VMF 1. kurss - D. Gorbačevska.                                                                                                                                             

Mājdzīvnieku anatomija I, II, III. VMF 1. un 2. kurss - A. Ārne, A. Freiberga, L. Mancēviča, J. Saulīte, A. Ārne, E. Liepiņa, S. Tone.

Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna I, II, III. VMF 3. un 5. kurss - D. Gorbačevska, L. Geine-Romanova, K. Liepa D. Cīrule, L. Gatiņa, D. Stankeviča, K. Bogdanova.                                                                          

Vispārīgā patoloģija I, II. VMF 2. un 3. kurss - I. Matīse-Van Houtana, L. Valkovska, L. Geine-Romanova, A. Tīrmane, D.Cīrule.            

Mācību prakse:

Fizioloģija, etoloģija un labturība.VMF 2. kurss - A. Ilgaža K. Agarska, A. Ārne, I.Cera.

Brīvās izvēles studiju kursi:

Dzīvnieku gerontoloģija un geriatrija. VMF 4. - 6. kurss - A. Ilgaža, S.Jonova, K. Agarska, L.Kokoreviča, M.Nikolajenko.

Sensoro sistēmu fizioloģija. VMF 3. - 6. kurss -A. Ilgaža.   

Patoloģiju laboratoriskā diagnostika. VMF 4.- 6. kurss - I. Bērziņa.

Pievienots 24/05/2017